پسورد کارخانه ای DVR ها

CCTV

جهت دریافت کد ریست DVR و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید . نام دستگاه نام کاربری رمز کارخانه ای AVTEC admin admin Dahua admin admin DSS admin 888888 Everfocus admin 11111111 HDL admin 12345 Hikvision admin 12345 Multiview admin Pelco admin 0 Posonic admin 111111 Showcam admin 0 Venetian admin 123456…

مطالعه بیشتر