ردیاب ماهواره ای خودرو ( MICROLINO )

GPS

MICROLINO هدف خود را ایجاد بستر های امن برای کاربران بوسیله فناوری های نوین قرار داده است . به نحوی که هر یک از کاربران پس از پیوستن به ما زیر چتر حمایتی  قرار میگیرند و از بسته های امنیتی گوناگون بهره مند میشوند.میکرولینو با استفاده از بروزترین فناوری های…

مطالعه بیشتر