رزومه systel

مهدی قدیمی

تیم فنی و مهندسی SYSTEL به مدیریت : مهندس مهدی قدیمی  مدیریت IT در مجموعه های : مجتمع بزرگ کوه سر مشهد از سال ۸۹ تا ۹۵ شرکت بیک نمایندگی شرق کشور از سال ۸۹ تا ۹۶ شرکت رعنا نمایندگی شرق کشور از سال ۸۹ تا هم اکنون دفتر ارتباطات اسلامی…

مطالعه بیشتر