مشتریان

تعدادی از مشتران ما : 

بانک کشاورزی و مسکن

مراکز پخش ؛ شرکت عطر بیک – محصولات غذایی رعنا – محصولات غذایی چوپان – شرکت پخش پروتئین نارین و ….

مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

مجتمع تفریحی ورزشی کوه سر

اکسیژن طوس

مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

دفتر ارتباطات اسلامی وزارت خارجه استان خراسان رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

نمایندگی واردات خودروهای سنگین HYUNDAI تهران

و بسیاری از کارخانه جات و شرکت های دیگر در ایران